020 515 9515

Xpert Omgevingszaken

Voorkom dure fouten en procedures

  • Artikelsgewijs commentaar Wabo, Bor, Wro en het Bro
  • Toelichting op belangrijkste beleidsinstrumenten en thema’s
  • 140 werkprocessen over 23 verschillende onderwerpen
  • Jurisprudentie samenvattingen Stibbe
  • Eigen beleid toevoegen

Voor wie is Xpert Omgevingszaken?

icon-gemeentehuis Gemeenten

Bent u werkzaam als juridisch adviseur of planjurist bij een gemeente? Of werkt u als beleidsmedewerker of adviseur op het gebied van omgevingsrecht?

Dan bent u met Xpert Omgevingszaken verzekerd van actuele en praktische vakinformatie en juiste, volledige stukken over het omgevingsrecht.

Met meer dan 140 direct toepasbare werkprocessen en stappenplannen doorloopt u snel en efficiënt procedures. De gerenommeerde redactie zorgt ervoor dat u geen relevante nieuwe ontwikkelingen of commentaren mist. Zo voorkomt u dure fouten.

Icoon Advocaten_60x60 Advocatenkantoren

Bent u als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht of ruimtelijk bestuursrecht? En bent u op zoek naar diepgaande vakinformatie over uiteenlopende onderwerpen of jurisprudentie?

In Xpert Omgevingszaken vindt u uitgebreid artikelsgewijs en thematisch commentaar. Bovendien bevat deze online informatiebron alle relevante jurisprudentie. De belangrijkste uitspraken zijn voor u samengevat door het top advocatenkantoor Stibbe.

icon-overheid_60x64 Overheden

Werkt u bij als jurist, adviseur of planjurist? En zoekt u direct toepasbare vakinformatie over alle onderwerpen en thema's van het omgevingsrecht?

Met Xpert Omgevingszaken doorloopt u snel en efficiënt procedures. U bespaart tijd met meer dan 140 direct toepasbare werkprocessen en stappenplannen. U bent verzekerd van uitgebreid artikelsgewijs commentaar op de Wabo, het Bor, de Wro en het Bro. Bovendien werk u sneller met het thematisch commentaar op alle relevante aspecten van het omgevingsrecht.

 

icon-adviesbureaus Adviesbureaus

Bent u (juridisch) adviseur op het gebied van omgevingsrecht? Wilt u klanten voorzien van betrouwbaar advies bij procedures?

Xpert Omgevingszaken biedt diepgaande achtergrondinformatie en jurisprudentie bij alle aspecten van het omgevingsrecht. Met uitgebreid artikelsgewijs commentaar op de Wabo, het Bor, de Wro en het Bro. Bovendien vindt u er thematisch commentaar op alle essentiële onderwerpen. Ook zijn de belangrijkste uitspraken samengevat door top advocatenkantoor Stibbe.

icon-opleiding Opleidingsinstituten

Biedt uw organisatie opleidingen aan over omgevingsrecht? Wilt u zowel hoogleraren, docenten als studenten altijd voorzien van complete en betrouwbare vakinformatie over dit vakgebied?

Xpert Omgevingszaken bevat diepgaande informatie over alle aspecten van het omgevingsrecht. U vindt er alle relevante wet- en regelgeving en vele verschillende en specialistische thema's en instrumenten.

Bovendien bevat de kennisbank artikelsgewijs commentaar op de Wabo, het Bor, de Wro en het Bro. Daarnaast vindt u er thematisch commentaar op alle essentiële onderwerpen. En samenvattingen bij de belangrijkste uitspraken door top advocatenkantoor Stibbe.

Daarom Xpert Omgevingszaken


Xpert Omgevingszaken biedt betrouwbare werkprocesondersteuning over alle aspecten van het omgevingsrecht. U vindt er alle relevante vakinformatie op één plek. Relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktische werkprocessen. Hiermee wint u bezwaar- en beroepsprocedures en voorkomt u dure inhoudelijke fouten. Bovendien hoeft u geen dure externe adviseurs meer in te huren.


praktische-tools-hamer_235x200

Beleidsinstrumenten en thema's

Xpert Omgevingszaken bevat zeer uitgebreide commentaren op de belangrijkste beleidsinstrumenten en thema’s. Waaronder toelichtingen op de instrumenten Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning. Ook vindt u er uitgebreide thema’s op specialistische gebieden. Bijvoorbeeld over Geurhinder en Luchtkwaliteit. Maar ook op het gebied van Horeca, Welstand en Windenergie treft u diepgaande informatie aan in de kennisbank.

artikelsgewijs-commentaar_283x200

Artikelsgewijs commentaar

Uitgebreid artikelsgewijs commentaar op de Wabo, het Bor, de Wro en het Bro. Inclusief handige verwijzingen en links naar gerelateerde informatie. Het commentaar wordt verzorgd door adviesbureau Haute Equipe Partners in Public en wordt doorlopend geactualiseerd. Wijzigingen, zoals het permanent maken van de Crisis en herstelwet, worden dan ook direct doorgevoerd. Zo mist u nooit essentiële ontwikkelingen.

reguliere_procedure_aanvraag

Werkprocessen

In Xpert Omgevingszaken vindt u maar liefst 140 werkprocessen over 23 verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over het bestemmingsplan, inpassinsplan en over onteigening. Deze werkprocessen dienen als leidraad voor uw eigen werkproces. Ze leiden u snel en efficiënt door alle noodzakelijke stappen. U kunt de processen aanvullen met organisatiespecifieke informatie. Zo bespaart u tijd en voorkomt u dure fouten.

jurisprudentie_275x193

Samenvattingen Jurisprudentie Stibbe

Xpert Omgevingszaken bevat meer dan 9000 relevante uitspraken op het gebied van omgevingsrecht. De belangrijkste uitspraken worden zorgvuldig geselecteerd en samengevat door het topadvocatenkantoor Stibbe. Met de gebruiksvriendelijke zoekmachine kunt u onder meer zoeken op datum, instantie of op ECLI-nummer. Ook kunt u direct filteren op jurisprudentie met samenvattingen en annotaties.

Bekijk onze gratis kennisdocumenten